Sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng

Cập nhật : 15/03/2016
Lượt xem: 427
1. Dịch vụ vận hành các trạm xử lý nước công nghệ
   - Trạm xử lý nước uống đóng chai.
   - Trạm xử lý nước khử khoáng (DI).
   - Trạm xử lý nước cứng (làm mềm nước).
2. Cung cấp hoá chất xử lý nước
   - Hoá chất tẩy rửa và tái sinh cho màng RO.
   - Hoá chất hoàn nguyên cho các hệ thống trao đổi ion.
   - Than hoạt tính.
   - Hoá chất khử trùng.
   - Hoá chất xử lý sắt và mangan.
   - Các chế phẩm sinh học.