DỊCH VỤ NỔI BẬT

Xử lý nước cấp

Xử lý nước thải

Xử lý khí thải

Xử lý chất thải rắn

Trạm bơm Thoát lũ

Hệ thống Tưới tiêu

Trạm bơm Chống ngập

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN ASENCO CÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG
Tầng 10, Nhà CT3-3, KĐT Mễ Trị Hạ, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel: +84 4 3787 5153 | Fax: +84 4 3787 5066
Email: project@asiawater.com.vn

CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK

Trang chủ » Năng lực tài chính

 •   

  NĂNG LỰC TÀI CHÍNH
  STT Nội Dung Thông Tin
  1 Vốn điều lệ 30.000.000.000 (Ba mươi tỷ đồng)
  2 Vốn huy động nội bộ 10.000.000.000 (Năm tỷ đồng)
  3 Vốn vay định mức 10.000.000.000 (Năm tỷ đồng)
   
  4
   
  Đối với hợp đồng có giá trị lớn
  Ngân hàng cho vay đảm bảo thi công và bảo lãnh bằng hợp đồng kinh tế, hoặc thế chấp bằng tài sản của công ty, tài sản của các thành viên sáng lập